Psalm 63:4 ‘Uw liefde is meer dan het leven’ (NBV)

Afgelopen week behandelden we tijdens de bijbelstudie Psalm 63. Een van de vragen die deze psalm opriep ging over de poëtische opmerking in vers 4 dat Gods liefde groter is dan het leven. Onvoorstelbaar is het voor ons om een vergelijking te lezen waarbij ons hele (aardse) leven is betrokken. Als iets groter is dan dit leven overtreft het per definitie ons voorstellingsvermogen.

Een dag na deze bijbelstudie liep ik in een tweedehandsboekwinkel ‘Mijn ziel keren zich stil tot God’ tegen het lijf. In deze prekenbundel bij de Psalmen staat ook een meditatie over de hierboven genoemde tekst. Deze preek hield Bonhoeffer op een dankdag begin jaren ’30 toen de economische crisis in de wereld en vooral ook Duitsland in zijn greep hield. Dankdag in een tijd van grote werkloosheid en zelfs honger. Als dat geen woestijn is… (vs 1)

Bonhoeffer benoemt het leven als het laatste wat men nog heeft. Al zou alles je afgenomen worden, je geen werk, eten of bezit meer hebt, dan nog heb je je leven. En dan is God daar om dat laatste, je leven van je te vragen. Hij vraagt jou om ook je leven op te geven aan Hem en daarvoor in ruil biedt Hij je ‘goedertierenheid’, Zijn liefde. Nee daar kan je geen brood van kopen, daar heb je geen baan mee.

Ons leven is misschien wel de enige zekerheid die we hebben, horen, zien, ruiken, voelen. En God vraagt om te kiezen, Zijn liefde of mijn leven? We zitten vast aan ons leven, we houden van ons leven.

Bonhoeffer maakt in zijn preek de vergelijking tussen twee geliefden die met elkaar in gesprek zijn. Ze vragen elkaar hoeveel ze van de ander houden. Wat zou je opgeven voor de liefde van de ander? Je familie, je bezit, alles. Als je echt van de ander houdt zou je zelfs je eigen leven opgeven. En dat is wat God van jou vraagt. Geef je leven op om de liefde te ontvangen die Hij voor jou heeft, die liefde heeft Hij voor ons betoond door in Zijn Zoon zelf het leven te geven, opdat wij leven, eeuwig leven.

De preek eindigt met dankbaarheid. Als je beseft dat je uit Gods genade, Zijn liefde ontvangt, dan word je vervuld met dankbaarheid. Het is het waard om je leven op te geven om Zijn liefde jouw leven over te laten nemen. Elke dag opnieuw totdat je overgaat naar Zijn heerlijkheid, jouw eeuwig leven begint wanneer je je leven opgeeft. ‘Uw liefde is meer dan het leven, mijn lippen zingen uw lof.’