De saboteur (Bonhoeffer) – Mary Glazener

The Cup Of Wrath: A Novel Based On Dietrich Bonhoeffer's Resistance To HitlerThe Cup Of Wrath: A Novel Based On Dietrich Bonhoeffer’s Resistance To Hitler by Mary Glazener
My rating: 4 of 5 stars

In het Nederlands heet dit boek in de nieuwste uitgave ‘De saboteur’. Eerder verscheen het onder de titel ‘Beker der gramschap’.
Een roman die het leven van de beroemde theoloog Dietrich Bonhoeffer verhaalt vanaf dat Hitler aan de macht komt. Ondanks dat het verhaal bekend is, is het boek goed te lezen. De schrijfster heeft getracht (en is daarin geslaagd) een realistisch beeld te schetsen van hoe het leven van Bonhoeffer gegaan zou kunnen zijn, met als kapstok de bekende feiten uit zijn leven. Wat het boek sterk maakt is de weergave van de worstelingen die mensen meemaakten in het Duitsland onder Hitler. De wil om trouw te zijn aan het vaderland, de roeping om God te gehoorzamen enz. maakt niet altijd duidelijk wanneer je welke positie moet kiezen.

De saboteur – Mary Glazener

Ook na het lezen van dit boek kan je niet anders dan respect hebben voor het leven en werk van de grote denker, Bonhoeffer. Zijn nalatenschap is groot.
Een zwakte in het boek is het nodeloos toevoegen van twee fictieve figuren. Het leven van Bonhoeffer heeft dat niet nodig, zo ook dit boek niet. Tot slot vind ik de nieuwe titel van het boek niet goed gekozen. Het doet geen recht aan zijn (bescheiden) aandeel in het verzet en heeft een negatieve klank, waar juist een positief beeld gewenst is. Laten we hopen dat er meer Bonhoeffers opstaan, ook in deze tijd.

View all my reviews