Wat gaan ze doen met 38 miljoen?

Weet u het al? Morgen stemmen voor de raad van onze gemeente. Een keuze maken wie de baas wordt de komende vier jaren. Wie gaan bepalen hoe de zorg voor je oma, het perkje tegenover en de hoogte van de belasting eruit komt te zien? Met het inkleuren van 1 cm2 bepaalt u, bepaal jij het lot van de minima in Elburg. Het lot van de jeugdzorg etc. in totaal de uitgave van zo’n 38 miljoen euro, en de komende jaren groeit dat bedrag alleen nog maar.

In de afgelopen weken hebben negen partijen zich ingespannen uw gunst te winnen. Hebben ze dat gedaan door aan u uit te leggen wat ze de komende jaren gaan doen met 38 miljoen? Misschien wel als u de hele verkiezingsprogramma’s hebt gelezen, maar dat doet het gros van de stemmers niet. De aandacht wordt gewonnen met oneliners over wel of geen ondergrondse supermarkt, winkels open op zondag en roeptoeteren over veranderen en oude politiek. En ach ongetwijfeld komt zo’n 75% van de kiezers naar de stembus om met marginale verschillen zich weer vier jaar door de hond of de kat te laten bijten. Of toch niet?

Zeg me dat ik er naast zit. Dat het er echt toe doet, dat er daadwerkelijk met visie en beleid concrete keuzes gemaakt worden wanneer men in de raad zit. Dat er daadwerkelijk naar de inwoners gegaan wordt om te overleggen, te informeren, te luisteren. Dat idealen weer de basis zijn van daden. Dat gestreefd wordt een veilige samenleving te creëren voor elke inwoner. Dat de oneliners, loze beloften en grote woorden plaats zullen maken voor een verantwoordelijke omgang met de macht en het geld dat aan hen is toevertrouwd.

Nog één ding, morgen doet er toe! Ga stemmen, laat van u horen! U kunt invloed hebben door het juiste hokje rood te maken. Als iedereen het goede hokje kleurt dan komt het goed. Dan is er hoop voor Elburg, voor heel Elburg. Ik reken erop!