De laatste Jihad | Joël C. Rosenberg

The Last Jihad (The Last Jihad, #1)The Last Jihad by Joel C. Rosenberg
My rating: 3 of 5 stars

Even wat ontspannende lectuur. Een spannende thriller met bekende namen zoals Saddam Hoessein etc. Omdat het al een aantal jaar geleden is dat deze boeken werden geschreven klopt het niet helemaal meer met de werkelijkheid, maar voor ontspanning is dat niet erg.
Het jammere van christelijke lectuur is vaak dat geloofszaken er wat te dik bovenop liggen, het moet er op de een of andere manier ingevlochten worden, maar dat maakt het verhaal wat ongeloofwaardig. Jammer, gemiste kans. Toch leest het lekker weg en is een spannend boek altijd wel prettige afleiding van het dagelijkse bestaan.

View all my reviews

Bestel via bol.com: