Doopdienst

Vanmiddag waren we naar de doopdienst van ons nichtje Tessa in de Vrije Evangelische Gemeente in Oldebroek. Ds. Kruithof leidde de dienst waarin de geboorte van Samuel centraal stond. Hanna die geen kinderen kon krijgen en dan toch Samuel krijgt. Ze staat hem al heel vroeg af voor de dienst aan God. Bijzonder om de emoties in het verhaal te zien.

Voor de preek zongen we een lied uit Johannes de Heer. Het was voor mij onbekend, maar wat een tekst. God is trouw van generatie op generatie! En we staan niet alleen, al eeuwen door is Hij het die mensen kracht geeft en hun door het leven heen helpt. En ook nu blijft Hij voor ons zorgen.

Woord van God, dat in ’t verleden
moed gaf aan ons voorgeslacht
en dat duizenden bepaalde
bij het wonder van Zijn macht.
Alles wagend nooit vertragend
hebben zij door storm en nacht
glorieus de loop volbracht.

Woord van God, dat ook in ’t heden
mensen nog ten diepste raakt
en temidden van vervlakking
die bestemming nooit verzaakt.
Blijf ons leven zó omgeven,
dat de kracht in ons ontwaakt,
die het menszijn zinvol maakt.

Woord van God. dat in de toekomst
nooit verandert of bezwijkt
en als Gids naar ’t ware leven
werk’lijk onvervangbaar blijft.
’t Wordt al klaarheid, als Uw waarheid
eens de hele aard bestrijkt.
’t Heil heeft dan zijn doel bereikt.

Joh. de Heer nr. 108a