Navolging – Dietrich Bonhoeffer

NavolgingNavolging by Dietrich Bonhoeffer
My rating: 5 of 5 stars

Bonhoeffer legt hier de vinger bij de zere plek van de kerk. De navolging van Christus is radicaal, een boodschap die moeilijk is te verkopen. Redenen genoeg dat goedkope genade zijn intrede heeft gedaan onder gelovigen.

Bonhoeffer gaat aan de hand van de Bergrede (Mattheüs 5-7) in op deze misstap binnen de kerk en raakt de kern van het leven als Christen. Niet bepaald een boodschap die je wilt horen, het boek confronteert je voortdurend met jezelf als zondig mens, de onmogelijkheid om navolging zelf te volbrengen en de pijnlijke waarheid dat mijn aardse leven voortdurend om mijzelf draait in plaats van om mijn Schepper.

Is dit boek dan deprimerend? Nee, want heel duidelijk komt naar voren dat God (en Jezus) met liefde bewogen is voor elk mens. Hij wil je roepen, Hij wil dat je Hem navolgt en Hij stelt daarvoor alles in het werk, Hij gaf immers zelfs Zijn eigen zoon!

Het tweede deel gaat in op de gemeente, de volgelingen. Heel nauwgezet komt de belangrijke rol van de gemeenschap van de heiligen (de Christenen) naar voren. De sacramenten, vooral de doop, worden uitgelegd en de taak van de gemeente om elkaar te vermanen en aan te sporen tot navolging wordt uitgewerkt.

Bonhoeffer is een groot denker en schrijft met autoriteit. Dit onderwijs moet elk Christen zich ter harte nemen. Alleen als we de weg van navolging gaan, ons kruis op ons nemen en deelgenoot worden aan het lichaam van Christus krijgt de God de plaats waar Hij recht op heeft. Niet ik sta dan centraal maar God. De navolging volbrengen is geen prestatie van de Christen, maar een genade van Hem, die ieder roepen wil. Lees en volg.

View all my reviews