Mart-Jaap

heeft wat te zeggen

Categorie: Geloof (pagina 1 van 6)

Beter dan dit leven | P.J. den Admirant

Beter dan dit levenBeter dan dit leven by ds. P.J. den Admirant
My rating: 4 of 5 stars

Een handreiking over de vraag die zo vaak gesteld wordt aan hen die geloven. Waarom is er lijden in de wereld als er een almachtige God bestaat. Het boekje laat zien dat er waarschijnlijk geen antwoord is en de vraag misschien niet eens relevant, want lijden is er. Hoe ga je ermee om? Mag je in je lijden twijfelen aan God en je hem verwijten maken?
In twee delen worden deze vragen beantwoord. In het eerste deel wordt aan de hand van Job, lijden een plaats gegeven, met de vragen en vertwijfeling die daarbij komt kijken. In het tweede deel laat ds. den Admirant Paulus spreken door middel van Romeinen 8. Hierin laat hij zien dat ons lijden niet op zich staat, maar in het grote geheel van een wereld na de zondeval. De belangrijkste troost is dat de heerlijkheid die ons uiteindelijk staat te wachten vele malen groter is dan al ons lijden hier op aarde.
Het boekje leest eenvoudig en is een goed begin voor mensen actief in pastoraal werk. Voor een echte verdieping rond het thema, pijn en lijden zijn andere boeken verkrijgbaar.

View all my reviews

Er is hoop! | Billy Graham

The Reason for My Hope: SalvationThe Reason for My Hope: Salvation by Billy Graham
My rating: 4 of 5 stars

In ‘Er is hoop! Geloof in de Heer Jezus Christus en je zult gered worden’ schrijft Billy Graham zijn boodschap voor deze wereld, zijn roeping: Kom tot geloof!
Zijn hele leven is hij actief als evangelist en nu in de avond van zijn leven schrijft hij nogmaals zijn hartewens, dat ieder mens de liefde en warmte van de God moet vinden. Hij doet dat liefdevol, uit bewogenheid voor de ieder mens. Hij doet dat scherp, omdat de waarheid niet altijd fijn is om te horen. Deze heilige heeft dat zelf aan de lijve ondervonden, maar hij heeft de hoop gevonden.
Geschreven voor de zoeker, voor elk mens dus ook voor jou en voor mij.

View all my reviews

Mijn ziel keert zich stil tot God | Dietrich Bonhoeffer

Mijn ziel keert zich stil tot God

My Soul Finds Rest in God Alone: Sermons on the Psalms by Dietrich Bonhoeffer by Edwin H. Robertson
My rating: 5 of 5 stars

‘Mijn ziel keert zich stil tot God’ is de Nederlandse titel van deze bundel, waarin overdenkingen, preken en meditaties van Dietrich Bonhoeffer bij de psalmen zijn verzameld. De diepe gedachten die Bonhoeffer heeft in zijn moeilijke omstandigheden zijn soms onvoorstelbaar. Vanuit de gevangenis, een hopeloze situatie, heeft hij zicht op het eeuwige leven.
Ook eerder spraken de psalmen zijn hart al aan. Dagelijks las hij dan ook in de psalmen. Zijn overdenkingen zijn eenvoudig te lezen, maar soms moeilijk te doorgronden. Zijn gedichten (ook gebaseerd op de psalmen) zijn wellicht iets beter te doorgronden.

View all my reviews

Psalm 63:4 ‘Uw liefde is meer dan het leven’ (NBV)

Afgelopen week behandelden we tijdens de bijbelstudie Psalm 63. Een van de vragen die deze psalm opriep ging over de poëtische opmerking in vers 4 dat Gods liefde groter is dan het leven. Onvoorstelbaar is het voor ons om een vergelijking te lezen waarbij ons hele (aardse) leven is betrokken. Als iets groter is dan dit leven overtreft het per definitie ons voorstellingsvermogen.

Een dag na deze bijbelstudie liep ik in een tweedehandsboekwinkel ‘Mijn ziel keren zich stil tot God’ tegen het lijf. In deze prekenbundel bij de Psalmen staat ook een meditatie over de hierboven genoemde tekst. Deze preek hield Bonhoeffer op een dankdag begin jaren ’30 toen de economische crisis in de wereld en vooral ook Duitsland in zijn greep hield. Dankdag in een tijd van grote werkloosheid en zelfs honger. Als dat geen woestijn is… (vs 1)

Bonhoeffer benoemt het leven als het laatste wat men nog heeft. Al zou alles je afgenomen worden, je geen werk, eten of bezit meer hebt, dan nog heb je je leven. En dan is God daar om dat laatste, je leven van je te vragen. Hij vraagt jou om ook je leven op te geven aan Hem en daarvoor in ruil biedt Hij je ‘goedertierenheid’, Zijn liefde. Nee daar kan je geen brood van kopen, daar heb je geen baan mee.

Ons leven is misschien wel de enige zekerheid die we hebben, horen, zien, ruiken, voelen. En God vraagt om te kiezen, Zijn liefde of mijn leven? We zitten vast aan ons leven, we houden van ons leven.

Bonhoeffer maakt in zijn preek de vergelijking tussen twee geliefden die met elkaar in gesprek zijn. Ze vragen elkaar hoeveel ze van de ander houden. Wat zou je opgeven voor de liefde van de ander? Je familie, je bezit, alles. Als je echt van de ander houdt zou je zelfs je eigen leven opgeven. En dat is wat God van jou vraagt. Geef je leven op om de liefde te ontvangen die Hij voor jou heeft, die liefde heeft Hij voor ons betoond door in Zijn Zoon zelf het leven te geven, opdat wij leven, eeuwig leven.

De preek eindigt met dankbaarheid. Als je beseft dat je uit Gods genade, Zijn liefde ontvangt, dan word je vervuld met dankbaarheid. Het is het waard om je leven op te geven om Zijn liefde jouw leven over te laten nemen. Elke dag opnieuw totdat je overgaat naar Zijn heerlijkheid, jouw eeuwig leven begint wanneer je je leven opgeeft. ‘Uw liefde is meer dan het leven, mijn lippen zingen uw lof.’

‘De stille stem van God’ | Bill Hybels

De stille stem van God

The Power of a Whisper: Hearing God, Having the Guts to RespondThe Power of a Whisper: Hearing God, Having the Guts to Respond by Bill Hybels
My rating: 4 of 5 stars

Bill Hybels vertelt hoe ‘De stille stem van God’ (Nederlandse titel) je leven drastisch kan veranderen. Voorbeelden uit zijn eigen leven, maar ook van mensen die hij heeft ontmoet, laten zien dat Gods stem geen ingebeeld stemmetje is, maar het werk van de Heilige Geest. God heeft een plan met jouw leven en jij bent degene die daar invulling aan moet geven. Luister naar zijn stem, toets die woorden aan de vijf filters die Hybels beschrijft en kom in actie!
Zoals bij alle boeken van Bill Hybels laat dit boek niet toe stil te blijven zitten. Ook als je misschien nog nooit Gods stem hebt gehoord, kan het lezen van dit boek je leren zijn stem te verstaan/herkennen. Om je bestemming te bereiken is het nodig God te horen en te volgen. Dit boek kan je daarbij helpen, misschien is dit boek zelf wel een stille stem van Hem om jou in actie te laten komen. Ik bid het voor je!

View all my reviews

De vrijgevige God – Tim Keller

De Vrijgevige God: Recht naar het hart van het christelijk geloofDe Vrijgevige God: Recht naar het hart van het christelijk geloof by Timothy J. Keller
My rating: 5 of 5 stars

Volgens de schrijver is dit zijn beste boek. Het is niet dik, met een paar uur is het uit, maar het vertelt wel waar het om gaat in je leven. Centraal staat daarbij het verhaal van de verloren zoon, dat Jezus vertelt in Lukas 15. Dit boek moet je in huis hebben om het uit te kunnen lenen aan onchristelijke vrienden, mensen die de kerk hebben verlaten of twijfelaars in de kerk.
Zo leerzaam als Tim Keller hier de verhouding van twee zonen met elkaar en vooral met hun vader uitlegt zo duidelijk wordt het dat om Jezus te volgen, zijn volgelingen vaak in de weg staan. De reden dat mensen afhaken van de kerk blijk ik te zijn en met mij andere kerkgangers. De oudste zoon zou wel eens een reden kunnen zijn dat de jongste weg wilde….
Dit boek treft je in het hart, zelden werd de kern van het christelijk geloof zo krachtig verwoord. Lees De vrijgevige God, laat Hem je hart raken.

View all my reviews

Oudere berichten

© 2017 Mart-Jaap

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑