Mart-Jaap

heeft wat te zeggen

Een snelle foto vanaf de #knobbel op de legerplaats richting #tharde

via Instagram http://ift.tt/2eFdkXc

Hope – Kristene DiMarco

Onderstaand lied kwam ik tegen. Bijzonder mooi!

There is a song I will sing that angels only dream of singing
A song that moves the heart of God
That only the redeemed can sing

Its the song of the storm ceasing
The song of the dawn breaking
The song of the undefeated soul

Coming forth from the grave
It’s the song of the last tear falling
The song of my rescue coming
The song of the undefeated Lover
Coming forth from the fire

https://itun.es/nl/4Hos6?i=977856704

Zucht, het is weer zondag…

Vandaag heb ik met de jongeren van Elim op de Verlenging nagedacht over het thema: Zucht, het is weer zondag… Voor een aantal jongeren is het elke zondag weer een verzuchting, we moeten naar de kerk, we mogen niets etc. Maar als kerk willen we de jongeren en natuurlijk graag bij hebben. Zij zijn volwaardig lid van onze kerk, ze horen erbij! Met dit in gedachte wilde ik de vraag bij hen zelf neerleggen, hieronder globaal wat ik ze voorgelegd heb.

Ik googelde op Tieners en de kerk. Ik kreeg vooral resultaten als erbij betrekken, uitdagen, willen bereiken, relaties leggen enz. Jullie worden als een moeilijk te bereiken doelgroep gezien het lijkt er op dat de jongere er niet bij hoort, maar wel met de mening van de gemeente (de ouderen dus) opgescheept moet worden. De houding van: wij zullen jullie wel vertellen hoe het moet en wat jullie moeten doen.

Dat wil ik omdraaien. Volgens mij zijn jullie oud genoeg om zelf over de gemeente, de kerk, je geloof na te denken. Jullie kunnen richting geven aan de manier waarop er naar jullie wordt gekeken in de kerk. Daarom gooi ik de avond maar een beetje om, niet eerst een lange inleiding met mijn mening en dan vragen. Ik heb eerst vragen die jullie zelf kunnen beantwoorden in kleine groepjes. Daarna willen we naar jullie luisteren en tot slot een klein stukje uit de Bijbel lezen/behandelen.

De vragen
 1. Als ik 30 ben ga ik nog wel/niet naar de kerk, omdat:
 2. Zou jij je vrienden meenemen naar onze kerk?
 3. Voor geloof heb ik de kerk (niet) nodig:
 4. In onze kerk ben ik blij met:
 5. In onze kerk mis ik:
 6. Waarom is onze zondag zo ingericht, zoals die is?
  Denk aan de hele dag
  Denk aan de kerkdienst
Afsluiting

1 Korinthe 12: 15-20 en vs 21-25
Het lichaam van Christus. De gemeente is het lichaam van Christus. Een lichaam functioneert het best als het compleet is. De eerste 5 verzen gaan over onderschatting. De tweede 5 verzen over overschatting.

 • Ik wil met jullie 2 stukjes uit de Bijbel (HSV) lezen, beide uit 1 Korinthe 12. Paulus vertelt het bekende verhaal dat de gemeente van God, een lichaam is. Elk lid van die gemeente is deel van het lichaam. Zijn er onbelangrijke delen van het lichaam? Zijn er onbelangrijke gemeenteleden? Zijn jongeren minder belangrijk dan ouderen in de gemeente?

15 Als de voet zou zeggen: Omdat ik geen hand ben, ben ik niet van het lichaam, is hij daarom dan niet van het lichaam? 16 En als het oor zou zeggen: Omdat ik geen oog ben, ben ik niet van het lichaam, is het daarom dan niet van het lichaam? 17 Als het hele lichaam oog was, waar zou het gehoor zijn? Als het hele lichaam gehoor was, waar zou de reuk zijn? 18 Maar nu heeft God de leden, elk van hen afzonderlijk, in het lichaam een plaats gegeven zoals Hij gewild heeft. 19 Als zij alle één lid waren, waar zou het lichaam zijn? 20 Nu echter zijn er wel veel leden, maar is er slechts één lichaam.

 • Paulus zegt hier dat je zelf niet mag denken dat je minder belangrijk bent in de gemeente. Jij bent een onderdeel van de kerk en bent nodig. Let op, de gemeente kan niet zonder je! Net zo min als dat een lichaam zonder middenhandsbeentje, rechterhersenhelft of kraakbeen kan. Je mag dus niet zeggen ik hoor er niet bij, omdat ik jong ben of omdat ik nog een hoop te leren of noem maar op… Jij hoort erbij.
 • In het vervolg worden de gemeenteleden die denken dat ze belangrijker zijn dan andere gemeenteleden op hun plaats gewezen.

21 En het oog kan niet zeggen tegen de hand: Ik heb je niet nodig, of vervolgens het hoofd tegen de voeten: Ik heb jullie niet nodig.

 • Hier lezen we dat we niet kunnen zeggen ‘ik zit in de kerkenraad, ik ben leiding bij de Verlenging of ik weet meer van de Bijbel, ik doe minder zonde’ ofzo dus ik ben belangrijker dan een ander, of we kunnen wel zonder de ander, de jongeren, jullie.

22 Ja, meer nog, de leden van het lichaam die de zwakste schijnen te zijn, zijn echter juist zeer noodzakelijk. 23 En aan de leden van het lichaam die wij als minder eervol beschouwen, verlenen wij groter eer en onze oneerbare leden krijgen een grotere eer. 24 Onze eerbare leden echter hebben dat niet nodig. Maar God heeft het lichaam zo samengesteld, dat Hij aan het lid dat tekort komt, groter eer gaf, 25 opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen.

 • Hier zegt Paulus de bijzondere plaats die God heeft voor de onopvallende leden van de gemeente. Een hand of een mond die vallen op, die hebben geen speciale eer meer nodig, maar juist die lichaamsdelen die onzichtbaar hun werk doen krijgen de eer. Jullie zijn lid van onze gemeente, onmisbaar voor de gemeente. Ook jullie, al voel je je soms niet op je plaats binnen de kerk, al twijfel je of het allemaal wel voor jou is, je hoort erbij en God zal je belonen.
 • Ik hoop dat ik vanavond aan jullie uit heb kunnen leggen dat God jullie erbij wil betrekken, dat kan door naar de Verlenging te komen, soms gewoon stil aanwezig te zijn. Jij hebt je plaats hier in de kerk.
Zucht, het is weer zondag...

Zucht, het is weer zondag…

Klaar met leven ben je nooit…

Sterven wanneer je zelf wilt, gewoon omdat je klaar bent met leven. Of zoals het kabinet het zegt ‘weloverwogen menen dat het leven voltooid is’. Een verzoek om zelfdoding is in zo’n geval ‘legitiem’.

Het kabinet bouwt in haar brief een aantal voorwaarden in om in aanmerking te komen voor zelfmoord zonder reden. Mensen moeten ‘op leeftijd zijn’ (wat is dat precies), een (medische) behandeling moet de wens om te sterven niet weg kunnen nemen, hoe kun je dat ooit op voorhand weten? Het moet vrijwillig zijn, weloverwogen, veilig en zorgvuldig. Tot slot moet altijd een stervensbegeleider ingeschakeld worden.

Toon Hermans zei het vroeger al:
Het leven is geen lolletje
er is een hoop verdriet
maar zo zwaar als wij het maken
is het leven meestal niet

Als ik bovenstaande lees, kan ik sommige dingen wel begrijpen, je kan lijden aan het leven, zeker als je ouder wordt en mensen om je heen wegvallen waar je op steunde. Als je in de avond van je leven bent gekomen, kan je klaar zijn voor de nacht. Maar wat ik absoluut niet begrijp is een complete uitsluiting van een beter leven. Zelfs als je lijdt aan het leven, zonder medische grondslag zijn er absoluut nog dingen die het leven zinvol maken, is het niet voor jezelf dan wel voor anderen. Om die dingen te vinden moet de persoon in kwestie niet geholpen worden door een stervensbegeleider, maar door een levensbegeleider. Iemand die naast je staat op zoek naar zingeving, uitzicht en dan wordt het leven sowieso weer draaglijk, want gedeelde smart is halve smart.

Door het levenseinde als keuze normaal te gaan vinden, wordt de sociale mentaliteit aangepast en verschuift de moraal. De moraal zal voor sommige betekenen dat het onbegrijpelijk wordt dat er mensen zijn die doorleven. De overheid moet inzetten op het Leven. Mensen te allen tijde perspectief bieden en ondersteunen in hun strijd met wegvallende levensdoelen. Vanuit mijn geloof zeg ik dat er zelfs na de dood perspectief is. Als je dat Leven leert kennen heb je altijd een doel. Ik denk dat mensen die willen sterven nog niet eens met Leven zijn begonnen.
De weg die het kabinet, onze maatschappij, nu inslaat doet pijn en verdriet en geeft de kijker de schaar van de Regisseur. Een rol die de kijker niet toekomt.

Ochtendstond @ns_online #tharde #elburg

via Instagram http://ift.tt/2d1D6TB

Doopdienst

Vanmiddag waren we naar de doopdienst van ons nichtje Tessa in de Vrije Evangelische Gemeente in Oldebroek. Ds. Kruithof leidde de dienst waarin de geboorte van Samuel centraal stond. Hanna die geen kinderen kon krijgen en dan toch Samuel krijgt. Ze staat hem al heel vroeg af voor de dienst aan God. Bijzonder om de emoties in het verhaal te zien.

Voor de preek zongen we een lied uit Johannes de Heer. Het was voor mij onbekend, maar wat een tekst. God is trouw van generatie op generatie! En we staan niet alleen, al eeuwen door is Hij het die mensen kracht geeft en hun door het leven heen helpt. En ook nu blijft Hij voor ons zorgen.

Woord van God, dat in ’t verleden
moed gaf aan ons voorgeslacht
en dat duizenden bepaalde
bij het wonder van Zijn macht.
Alles wagend nooit vertragend
hebben zij door storm en nacht
glorieus de loop volbracht.

Woord van God, dat ook in ’t heden
mensen nog ten diepste raakt
en temidden van vervlakking
die bestemming nooit verzaakt.
Blijf ons leven zó omgeven,
dat de kracht in ons ontwaakt,
die het menszijn zinvol maakt.

Woord van God. dat in de toekomst
nooit verandert of bezwijkt
en als Gids naar ’t ware leven
werk’lijk onvervangbaar blijft.
’t Wordt al klaarheid, als Uw waarheid
eens de hele aard bestrijkt.
’t Heil heeft dan zijn doel bereikt.

Joh. de Heer nr. 108a

« Oudere berichten

© 2016 Mart-Jaap

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑